Canvis i/o devolucions i dret de desistiment

Si després de comprar a www.REINOdejuguetes.com no quedes satisfet amb la teva compra, pots fer-ne el canvi o devolució.

En tots dos casos s'hauran de sol·licitar a través de la nostra pàgina web www.REINOdejuguetes.com des del teu compte de client o bé per email a pedidosmagicos@reinodejuguetes.com.

En el cas de compres a monicanaranjo.reinodejuguetes.com no quedes satisfet amb la teva compra, pots fer-ne el canvi o devolució. En tots dos casos s'hauran de sol·licitar a través de la nostra pàgina web monicanaranjo.reinodejuguetes.com des del teu compte de client o bé per email a monicanaranjo@reinodejuguetes.com.

Totes les devolucions hauran de ser autoritzades i aprovades prèviament.

Un cop realitzada la petició, aquesta haurà de ser tramitada i aprovada pel departament d'Atenció al Client de REINO de juguetes. Quan el canvi o devolució hagi estat autoritzat, haurà de ser enviat el producte amb el núm. de comanda i nom complet de la persona que va realitzar la comanda a la següent adreça:

REINO de juguetes world S.L.
A l'atenció del Departament de Devolucions
C/ del Pi 5, Local 9-16A, (Galeries Maldà)
08002 Barcelona
Espanya

Les despeses d'enviament/devolució aniran sempre per compte del client. Les despeses inicials d'enviament no són reemborsables.

Disposes de 14 dies des de la recepció de la teva comanda per fer qualsevol canvi o devolució per part del Reino de juguetes d'acord amb la legislació vigent.

En tot cas, com ja s'ha indicat anteriorment, les despeses derivades de la devolució o del canvi aniran a càrrec del client, així doncs aquest haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, el client ens haurà de notificar la seva decisió a través del compte de client.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per part del client d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent de 14 dies des de la recepció de la comanda.

REINO de juguetes treballa amb serveis de missatgeria privada per a tots els seus enviaments i recollides, assegurant-nos així la correcta recepció de tots els articles, el client podrà indicar-nos si vol que es reculli la seva mercaderia per la nostra missatgeria o per contra, fer-nos arribar el producte a canviar o tornar per alguna altra empresa de missatgeria, serà sempre sota la seva responsabilitat, i recordant que ha darribar a les nostres oficines en perfectes condicions.

Si hi ha algun problema (deteriorament, pèrdua de l'enviament, etc.) com a conseqüència de l'elecció per part del client, el REINO de juguetes no es farà responsable d'aquesta situació o de les complicacions que puguin sorgir.

Per poder reemborsar o canviar un article, aquest ha d'arribar a les nostres oficines en perfectes condicions. NO S'ACCEPTARAN, sota cap concepte reemborsaments o canvis de productes amb l'embalatge obert, usats, trencats, tacats, que vinguin sense etiqueta o sense l'embolcall original. És a dir, han de venir els productes a l'estat original, llevat que es tracti d'un defectuós de fàbrica.

En cas que el producte objecte de la devolució sigui música, cinema, videojocs, etc, aquests hauran de venir en el seu embalatge original, en bon estat i sense desprecintar.

A la roba només s'acceptarà la devolució quan vingui amb l'etiqueta i embalatge original. Si és roba interior o un banyador no es farà cap canvi a causa de motius d'higiene.

En el cas de les prevendes realitzades a través de www.REINOdejuguetes.com no es podrà desistir de la seva compra. Si s'ha abonat una quantitat com a pagament d'aquesta prevenda, aquesta no serà retornada si es desisteix de la compra després de la comanda.

Si és un producte personalitzat no es farà cap canvi.

Quan sigui un canvi darticle per canvi de talla o per estar defectuós aquest producte es tramitarà la devolució corresponent segons la legislació vigent.

Tots els productes, segons la legislació vigent, tenen una garantia de tres anys. En cas que algun producte tingués un defecte en aquest període de temps, s'hauria de tornar a REINO de juguetes i esperar l'aprovació de la devolució pel departament d'atenció al client. Un cop aprovada la devolució es procediria al reemplaçament del producte. En cas que no hi hagués possibilitat del reemplaçament del producte, es procediria a abonar-lo.

Si el producte enviat no correspon al que es va demanar s'haurà de tramitar la devolució i un cop aprovada, s'enviarà de nou correctament i sense cap cost addicional. Depenent del lloc de destinació aquesta nova tramesa s'haurà de gestionar en relació a l'empresa de transport que correspongui.

Tots els casos de desistiment, quant a les despeses d'enviament i devolució de productes s'atendran segons el que predisposa el Reial decret legislatiu 1/2007 i normativa complementària.

Reemborsament dels imports pagats

Tot reemborsament es farà en el mateix mètode de pagament que es va utilitzar a la compra.

REINO de juguetes no realitzarà reemborsament o nova tramesa de mercaderia fins haver verificat els articles comprats originalment i comprovat el seu estat. En cas que el reemborsament sigui aprovat es tornarà el preu original del producte, sense incloure, en cap cas, les despeses d'enviament. Aquests només seran retornats quan el motiu del reemborsament sigui culpa única i exclusiva de REINO de juguetes o quan aquest producte tingui algun defecte.

Aquest procés de devolució es realitzarà en el termini màxim de 15 dies des de la seva aprovació.

L'import a tornar és el que figurava originalment a la comanda, excepte les despeses de transport. Aquests només s'abonaran en cas que sigui REINO de juguetes el responsable de la causa de la devolució del producte o que el producte tingui algun defecte.

Disponibilitat dels productes

La disponibilitat de productes oferts a www.REINOdejuguetes.com és vàlida mentre que els productes hi siguin visibles, amb els coneguts d'estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l'estoc és actualitzat en línia, per la qual cosa podria succeir, de manera puntual. que durant el procés de compra s'esgoti l'estoc, i en aquest cas no es pot acabar la venda iniciada.

En aquesta situació de ruptura d'estoc o manca de disponibilitat d'algun producte, REINO de juguetes es posarà en contacte amb tu per avisar de manera immediata i donar-te'n una solució. En el cas que fos impossible servir el producte comprat, es procediria a anul·lar-lo i es faria la devolució de l'import íntegre.

Dins dels 30 dies posteriors a la compra del producte el client podrà sol·licitar la devolució de l'import de la compra.

REINO de juguetes treballa amb serveis de missatgeria privada per a tots els seus enviaments i recollides, assegurant-nos així la correcta recepció de tots els articles, el client podrà indicar-nos si vol que es reculli la seva mercaderia per la nostra missatgeria o per contra, fer-nos arribar el producte a canviar o tornar per alguna altra empresa de missatgeria, serà sempre sota la seva responsabilitat, i recordant que ha darribar a les nostres oficines en perfectes condicions.

Si hi ha algun problema (deteriorament, pèrdua de l'enviament, etc.) com a conseqüència de l'elecció per part del client, el REINO de juguetes no es farà responsable d'aquesta situació o de les complicacions que puguin sorgir.

Per poder reemborsar o canviar un article, aquest ha d'arribar a les nostres oficines en perfectes condicions. NO S'ACCEPTARAN, sota cap concepte reemborsaments o canvis de productes amb l'embalatge obert, usats, trencats, tacats, que vinguin sense etiqueta o sense l'embolcall original. És a dir, han de venir els productes a l'estat original, llevat que es tracti d'un defectuós de fàbrica.

En cas que el producte objecte de la devolució sigui música, cinema, videojocs, etc, aquests hauran de venir en el seu embalatge original, en bon estat i sense desprecintar.

A la roba només s'acceptarà la devolució quan vingui amb l'etiqueta i embalatge original. Si és roba interior o un banyador no es farà cap canvi a causa de motius d'higiene.

En el cas de les prevendes realitzades a través de www.REINOdejuguetes.com no es podrà desistir de la seva compra. Si s'ha abonat una quantitat com a pagament d'aquesta prevenda, aquesta no serà retornada si es desisteix de la compra després de la comanda.

Si és un producte personalitzat no es farà cap canvi.

Quan sigui un canvi darticle per canvi de talla o per estar defectuós aquest producte es tramitarà la devolució corresponent segons la legislació vigent.

Tots els productes, segons la legislació vigent, tenen una garantia de tres anys. En cas que algun producte tingués un defecte en aquest període de temps, s'hauria de tornar a REINO de juguetes i esperar l'aprovació de la devolució pel departament d'atenció al client. Un cop aprovada la devolució es procediria al reemplaçament del producte. En cas que no hi hagués possibilitat del reemplaçament del producte, es procediria a abonar-lo.

Si el producte enviat no correspon al que es va demanar s'haurà de tramitar la devolució i un cop aprovada, s'enviarà de nou correctament i sense cap cost addicional. Depenent del lloc de destinació aquesta nova tramesa s'haurà de gestionar en relació a l'empresa de transport que correspongui.

Tots els casos de desistiment, quant a les despeses d'enviament i devolució de productes s'atendran segons el que predisposa el Reial decret legislatiu 1/2007 i normativa complementària.

Reemborsament dels imports pagats

Tot reemborsament es farà en el mateix mètode de pagament que es va utilitzar a la compra.

REINO de juguetes no realitzarà reemborsament o nova tramesa de mercaderia fins haver verificat els articles comprats originalment i comprovat el seu estat. En cas que el reemborsament sigui aprovat es tornarà el preu original del producte, sense incloure, en cap cas, les despeses d'enviament. Aquests només seran retornats quan el motiu del reemborsament sigui culpa única i exclusiva de REINO de juguetes o quan aquest producte tingui algun defecte.

Aquest procés de devolució es realitzarà en el termini màxim de 15 dies des de la seva aprovació.

L'import a tornar és el que figurava originalment a la comanda, excepte les despeses de transport. Aquests només s'abonaran en cas que sigui REINO de juguetes el responsable de la causa de la devolució del producte o que el producte tingui algun defecte.

Disponibilitat dels productes

La disponibilitat de productes oferts a www.REINOdejuguetes.com és vàlida mentre que els productes hi siguin visibles, amb els coneguts d'estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l'estoc és actualitzat en línia, per la qual cosa podria succeir, de manera puntual. que durant el procés de compra s'esgoti l'estoc, i en aquest cas no es pot acabar la venda iniciada.

En aquesta situació de ruptura d'estoc o manca de disponibilitat d'algun producte, REINO de juguetes es posarà en contacte amb tu per avisar de manera immediata i donar-te'n una solució. En el cas que fos impossible servir el producte comprat, es procediria a anul·lar-lo i es faria la devolució de l'import íntegre.

Dins dels 30 dies posteriors a la compra del producte el client podrà sol·licitar la devolució de l'import de la compra.